AJANKOHTAISTA!

Sensei Ohtan (7. dan) JKA Instructor Course -seminaari Lahdessa 3.-4.9.2022. 
Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tämän sivun lopusta.
JKA:lla on pitkät ja vahvat perinteet ammattimaisessa valmentajakoulutuksessa.

JKA:n Honbu Dojo järjestää Japanissa kaksi kertaa vuodessa kansainvälisen leirin eri jäsenmaiden päävalmentajille ja mustille vöille. JKA Finlandin edustajat vierailevat säännöllisesti Japanissa sekä Euroopassa JKA Europen leireillä. JKA Finlandilla on suorat suhteen JKA:n Honbu Dojoon, mutta myös muihin JKA-jäsenmaihin. Olemme tiivis osa maailmanlaajuista JKA-perhettä ja yhteisöllisyys on yksi keskeisimmistä arvoistamme. 

Myös JKA Finland on käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuoden 2021 kesällä JKA Instructor Coursen.

JKA Instructor Course (IC)

JKA Finland on käynnistänyt Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuella kaksivuotisen JKA Instructor Coursen (IC). Kurssin operatiivisen järjestämisen hoitaa JKA Tampere yhdessä muiden JKA-seurojen kanssa. Kurssi alkoi kesällä 2021 ja päättyy keväällä 2023. Kurssin käyneet voivat toimia JKA:n lisensioimina virallisina valmentajina. Kurssilla on yli 50 osallistujaa useista eri seuroista. 

Kurssi noudattelee sisällöltään JKA Honbu Dojon vuonna 1956 käynnistämää JKA Instructor -ohjelmaa, joka on edelleen ainutlaatuinen koulutusohjelma karaten ammattivalmentajille. 

JKA:ssa valmentajilta (mustat vyöt) edellytetään aktiivista omaa harjoittelua ja omaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä. IC-kurssi tuo sisältöä ja tavoitteita mustien vöiden omaan harjoitteluun. Kurssilaiset saavat myös hyvin suunnitellun ja organisoidun harjoittelusisällön, joka edesauttaa tavoitteellista ja nousujohteista harjoittelua. 

JKA:ssa on käytössä lisenssijärjestelmä, jonka osa-alueita ovat valmentaminen (Instructor), tuomari (Judge) ja vyökoearvioija (Examiner). Lisensejä on neljä tasoa (D-A), joista A on korkein. Instructor D-lisenssin edellytyksenä on JKA:n 2. dan-arvo ja 20 vuoden ikä. Lisätietoa JKA:n lisensseistä löytyy sivulta https://www.jka.or.jp/en/about-jka/qualification/

Kurssi sisältää seuraavat osa-alueet: 
 • Karaten historiaa, budo- ja bushidokulttuuria sekä aidon ja alkuperäisen japanilaisen karate-do:n opetuspedagogiikkaa 
 • JKA:n kihon-, kumite- ja kata-standardit 
 • Kamppalilulajien I-II ohjaajakoulutukset sekä III-tason valmentajakoulutuksen (VOK1-3) *) 
 • opetusharjoittelun omassa seurassa sekä JKA:n järjestämillä leireillä ja workshopeissa 

*) III-tason valmentajakoulutus on optio niille, jotka haluavat syventää valmentajaosaamistaan ja/tai edetä valmentajan ammattitutkintoon. III-tason valmentajakoulutukseen haetaan erikseen IC-kurssin yhteydessä. Paikkoja on rajoitetusti. 

Opetuksesta vastaavat JKA Finlandin lisensoitujen valmentajien lisäksi JKA:n Honbu Dojon ammattivalmentajat, Karateliiton kouluttajat sekä muut ulkopuoliset asiantuntijat. 

Kurssimaksu 650 € sisältää seuraavat kokonaisuudet (arvo n. 2 400 €): 
 • kirjausmaksu (50 €) 
 • JKA Finlandin henkilöjäsenyys (30 €/vuosi) 
 • workshopit ja leirit (esim. leirimaksu normaalisti n. 120 €) 
 • Kamppailulajien Valmentaja- ja ohjaajakoulutus - VOK1 I-taso ( 100 €) 
 • Kamppailulajien Valmentaja- ja ohjaajakoulutus - VOK2 II-taso ( n. 700 €) 
 • Kamppailulajien III-tason valmentajakoulutus - VOK3 (arvo n. 1 000 €) 
 • ahotointimaksu (70 €) 

JKA-seurojen ulkopuolisilta osallistujilta peritään lisäksi JKA Finlandin henkilöjäsenmaksu 45 €/vuosi. 

Kurssimaksu maksetaan kerralla tai halutessaan neljässä erässä. 

Vyökokeet, lisenssimaksu (voimassa kolme vuotta kerralla) ja JKA:n karatepassi (15 €) eivät sisälly hintaan. 

Kurssin alussa laaditaan jokaisen IC-kurssilaisen osalta AHOT eli aiemmin hankitun valmennusosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tämän jälkeen laaditaan yksilölliset HOPSit eli henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat. Näin pidempään valmentaneet voivat saada kokemuksensa ja aiemmin oppimansa hyväksiluettua sekä edetä omaan tahtiinsa. Vaikka IC-kurssilla on paljon sisältöä, niin jokainen voi valita itselleen sopivimman etenemispolun ja -tahdin eli "rusinat pullasta" eteneminen on sallittua, kunhan vyökokeisiin ja D-lisenssiin tarvittava osaaminen on hallussa (mimimitaso). Lähijaksojen (workshopit ja leirit) lisäksi osallistujat tekevät etätehtäviä sekä opetusharjoittelua seuroissaan ja leireillä. 

Kurssin aikana osallistujat voivat suorittaa JKA:n 1. ja 2. dan-arvot sekä Instructor D-lisenssin. Kaikki IC-kurssilaiset tulevat myös automaattisesti JKA Finlandin henkilöjäseniksi (ei edellytä JKA:n ulkopuolisilta oman seuran liittymistä JKA:n jäseneksi tai eroamista jostain muusta organisaatiosta). 

Kurssille osallistuminen edellyttää vähintään 1. kyu arvoa jossakin Shotokan tyylisuunnassa. Osallistujalta ei siis edellytetä JKA:n vyöarvoa. Kurssille osallistuvat ei-JKA:n vyöarvon haltijat voivat konvertoida oman vyöarvonsa JKA 1. kyu arvoon, joka on edellytyksenä JKA:n 1. danin suorittamiselle. JKA-arvo ei ole ikinä valinnainen eli oma nykyinen vyöarvo säilyy. JKA:ssa ei myöskään edellytetä luopumista jonkin toisen Shotokan-järjestön jäsenyydestä vaan jokainen voi ottaa JKA-Karaten ns. toiseksi lajikseen olemassa olevan rinnalle. 

Kurssilaiset saavat käyttöönsä OKM:n rahoittamassa hankkeessa luotavan Digi Dojon käyttöoikeuden sekä valmiit harjoitusohjelmat sisältöineen peruskurssista mustaan vyöhön. Kurssilaiset voivat koulutuksen ja lisenssin hyväksytysti suoritettuaan opettaa itsenäisesti ns. virallista JKA-karatea. He saavat myös osallistua JKA World Federationin ja JKA Europen sekä JKA:n jäsenmaiden järjestämiin tilaisuuksiin, leireille ja kilpailuihin. 

JKA Instructor Course 2021-2023 ohjausryhmä: 
 • Vesa Alanko 
 • Mika Alamaula 
 • Jukka Kirves 
 • Johannes Harjula 
 • Arun Ravindran 

JKA Instructor Course 2021-2023 johtoryhmä: 
* Juha Kreus, kurssinjohtaja, JKA 4. dan, C-Instructor, C-Judge, D-Examiner 
* Anssi Kaltevo, Dan-kollegion puheenjohtaja, JKA 4. dan, D-Instructor, D-Judge, D-Examiner 
* Johanna Laakkonen, kurssisihteeri, JKA 1. dan 

Lisätietoja: 
Juha Kreus 
0400-627 367 
juha.kreus(at)jkafinland.fi 

Miksi minun kannattaisi osallistua JKA:n IC-kurssille? 
JKA on luonut ja kehittänyt valmentajakoulutusohjelmaansa ja opetussisältöänsä 50-luvun lopulta alkaen. JKA on ainut organisaatio maailmassa, jolla on tieteelliseen tutkimukseen perustuva pedagoginen opetus- ja harjoittelujärjestelmä. Nyt olemme tuoneet tämän saman kokonaisuuden Suomeen ja tarjoamme sen kaikille shotokan harrastajille ja valmentajille. 

Onko mustien vöiden pakko opettaa? 
Mustan vyön arvo on myös sensein eli opettajan arvo. Sanotaan, että karate alkaa mustasta vyöstä ja juuri sitä se on myös JKA:ssa. Mustan vyön saaminen on karateharrastuksen käännekohta monella tapaa, mutta erityisesti se tarkoittaa oman oppimisprosessin muuttumista. Opettaessa joutuu perehtymään jokaiseen opetettavaan asiaan laajemmin ja syvemmin. Samalla oppii ohjaamaan muita, näkee tyypillisimmät virheet (joita oppii tunnistamaan myös itsessään) sekä ymmärtämään omaa toimintaansa. 

Miten JKA:n musta vyö eroaa muiden karatejärjestöjen vöistä? 
Karaten vyöjärjestelmän loi modernin karaten isä sensei Gichin Funakoshi, joka myös toimi JKA:n ensimmäisenä päävalmentajana. JKA:ssa jokainen musta vyö on jatkumoa Funakoshin myöntämille vöille samassa organisaatiossa (JKA), esimerkiksi: Funakoshi -> Nakayama -> Ueki -> Sinä! 

Mitä tarkoittaa ”aito ja alkuperäinen japanilainen karate”? 
JKA = Shotokan. JKA:ssa noudatetaan perustajansa sensei Gichin Funakoshin luomaa pedagogista ja moraalista perustaa. 

Mitä AHOT-tarkoittaa? 
AHOT tulee sanoista ”aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen”. AHOT-prosessi osallistuja toimittaa ensin kouluttajille tiedot kaikista aiemmista koti- ja ulkomaista liikunta-alan opinnoista/kursseista sekä valmentajakokemuksesta, harjoittelusta ja luottamustehtävistä. AHOT-prosessi arvioidaan aiempaa osaamista valmentaja- ja ohjaajakoulutusten sisältöön ja vaatimuksiin. Kaikki yhtenevät aiemmat osaamiset ns. hyväksiluetaan eli niiltä osin ei tarvitse osallistua koulutuksiin. Hyväksiluvut voivat kattaa osan koulutuksesta tai kokonaan. 

Mitä AHOT-maksaa? 
AHOT-prosessi maksaa 70 euroa. 

Mitä kurssi maksaa minun osalta? 
Jos suorittaa kaikki osiot eli JKA-standardit (workshopit ja leirit) sekä Karateliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (osiot 1-3), niin kokonaishinta kahden vuoden ajalta on 650 €. Erikseen ostettuna näiden hinta on noin 2 400 €. Jos suoritukset kirjataan AHOT-prosessin kautta ja osallistuu muihin osioihin, niin hinta on 50 € kirjausmaksu, 70 €/ahotoitava osio (esim. kaikki kolme yhteensä 210 €). 

Voiko osallistua vain JKA-osioihin? 
Voi osallistua. Tällöin hinta on 50 €:n kirjausmaksu. 

Voiko osallistua vain valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin? 
Sekin on mahdollista, mutta silloin ei voi osallistua JKA Instructor D-lisenssin testiin. 

Onko opetusharjoittelu pakollista? 
Kukin seura päättää opetusharjoittelusta, mutta periaate on, että mikään ei ole pakollista. 

Onko pakko suorittaa kaikki osiot? 
Ei ole. Voit poimia rusinat pullasta ja koota itsellesi sellaisen paketin, jonka itse haluat. 

Jos en nyt pääse heti mukaan, niin voinko tulla mukaan myöhemmin? 
JKA Finland tulee järjestämään IC-kursseja kahden vuoden välein, joten pätevyyden voi hankkia myös myöhemmin. Ero nyt alkavaan koulutukseen on se, että nyt on mahdollisuus hyödyntää OKM:n avustusta, joka pienentää kustannuksia huomattavasti. 

Mitä eroa on JKA-jäsenillä ja ei-jäsenillä? 
Ne, jotka eivät ole jonkin JKA-seuran jäsenet maksavat lisäksi JKA Finlandin henkilöjäsenmaksun 45 €/vuosi. 

Täytyykö minun liittyä JKA-seuraan tai täytyykö seuramme liittyä JKA:han? 
Ei tarvitse. Voit käydä kaikki koulutukset ja myös suorittaa JKA-vyöarvoja sekä Instructor D-lisenssin vaikka et kuuluisi mihinkään JKA seuraan. Myöskään seurasi ei tarvitse liittyä JKA:han, tosin vain JKA Finlandin seurat ja seurojen jäsenet voivat käyttää JKA tai Japan Karate Association nimeä. 

Miksi tarjoatte tällaista koulutusta myös muille shotokan-seuroille? 
Shotokan on luotu JKA:ssa, jossa sitä on myös tutkittu yliopistotasolla ja kehitetty vuosikymmenten ajan. JKA:n tehtävänä ei ole edistää itseään, vaan alkuperäistä ja aitoa japanilaista karatea. JKA on ainoa japanilainen karateorganisaatio, joka on Japanin opetusministeriön hyväksymä järjestö. JKA on kaikille. 

Jos liityn itse tai seurani liittyy JKA:han, niin pitääkö erota muusta seurasta tai järjestöstä? 
Ei missään nimessä. JKA:ssa nimenomaan kannustamme osallistumaan eri tyylisuuntien ja budolajien harjoituksiin sekä leireille. JKA on yksi polku, jota voi seurata, mutta jokaisella on oikeus luoda juuri itselleen parhaiten sopiva budopolku. Myös JKA-seuroissa harjoitellaan muita budolajeja, kuten jujutsua, kobudoa, Koryu Uchinadia, jne.
JKA Instructor Course -koulutukset 2022
 • kesäleiri 1.-3.7. (Varala, Tampere)
 • sensei Ohtan Instructor Course seminaari Lahdessa 3.-4.9.2022
 • VOK2 1. lähijakso 7.-9.10.2022 Tampereella Varalassa
 • VOK2 2. lähijakso 18.-20.111.2022 Tampereella Varalassa
 • VOK2 3. lähijakso 20.-22.1.2023 Tampereella Varalassa
 • talvileiri joulukuussa Tampereella Varalassa

Sensei Yoshinobu Ohta 7. dan 
JKA Instructor Course -seminaari Lahdessa 3.-4.9.2022

JKA Finland järjestää JKA Instructor Course -seminaarin yhdessä JKA Englannin kanssa. Seminaarin opettajana on JKA Englannin päävalmentaja sensei Yoshinobu Ohta 7. dan. 

Serminaari pidetään Lahden Karaten harjoitustiloissa Suurmäen Kamppailu-Areenassa osoitteessa Suurmäenkatu 4.

Aikataulu
Lauantaina 3.9.
 • 1. seminaari klo 10.00-11.30
 • 2. seminaari klo 14.00-16.00
 • 3. seminaari klo 17.00-18.30
Sunnuntaina 4.9.
 • 4. seminaari klo 9.30-11.00
 • DDD-kokeet klo 11.00-12.00

Koulutus sisältää käytännön harjjoittelun lisäksi teorialuennon.

Hinta 75 €/henkilö (ei IC-kurssimaksun maksaneille).

JKA Instructor D-lisenssikokeeseen voivat osallistua kaikki, joilla on vähintään JKA 2. dan. Lisenssikoemaksu on 120 €, joka tulee maksaa JKA Finlandin tilille FI10 5472 0420 1174 81

Seminaariin voivat osallistua kaikki mustat, ruskeat ja siniset vyöt. Seminaariin voivat osallistua myös muut kuin JKA-seurojen jäsenet.


Lisätietoja
Juha Kreus
juha.kreus(at)jkafinland.fi
0400-627 367

JKA:n Honbu Dojon ammattivalmentaja Seisei Tatsuya Naka 7. dan vieraili Suomessa kesällä 2019. Kutsumme vuosittain kesä- ja talvileireille JKA:n Honbu Dojon vierailevan valmentajan, joten yhteytemme karaten "mekkaan" eli JKA:n Honbu Dojoon on suora ja läheinen. 

Kuva: Markku Mustonen

Aito ja alkuperäinen japanilainen karate-do!

JKA:n Funakoshi-linja 
JKA:n mustat vyöt ovat ainoita karatessa myönnettäviä dan-arvoja, jotka ovat suorassa linjassa Gichin Funakoshin myöntämiin vyöarvoihin (esim. Funakoshi -> Nakayama -> Ueki -> Kreus ja Kaltevo). JKA:ssa olet osa traditionaalisen karaten linjaa. JKA on ainoa ja alkuperäinen japanilaista karate-do:ta opettava ja myös Japanin opetusministeriön tunnustama organisaatio. JKA:n mustat vyöt ovat maailmalla arvostettuja ja ne ovat aina kansainvälisesti hyväksyttyjä'. Samoin JKA:n myöntämät valmentaja-, tuomari- ja vyökoearvioijalisenssit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä sekä osoittavat harrastajan sitoutumista, oppimista, osaamista ja pitkäaikaista harjoittelua karate-do:n parissa.
Maailman kaikki shotokan-järjestöt ovat lähtöisin JKA:sta, joka puolestaan on modernin karaten "isän" Gichin Funakoshin vuonna 1954 perustama maailman suurin karateorganisaatio.
TESTIT/EXAMS 
JKA Finlandin jäsenet voivat oman seuran päävalmentajan luvalla osallistua JKA:n viralliseen kyu-vyökokeeseen (oranssi-ruskea). Henkilöt, joilla jo on 1. kyu (ruskea), voivat seuran päävalmentajan ja JKA:n puheenjohtajan suostumuksella osallistua dan-testiin. Vähintään JKA:n 2 dan arvon omaavat voivat osallistua D-tason valmentajan lisenssikokeeseen. 

Konvertointi on tapa, jolla nykyinen vyöarvo muunnetaan vastaavaan tai seuraavaan ylempään JKA-vyöarvoon. Esim. jonkin muun JKA:n hyväksymän Shotokan organisaation 2 dan voi konvertoida vyöarvonsa JKA:n 2 dan tai 3 dan arvoon. Konvertoinnissa tulee maksaa jokaisesta tasosta konvertointimaksu sekä maksu suoritettavasta vyöarvosta (esimerkiksi 1-3 dan eli yhteensä 300 €). Kyu-arvot konvertoi henkilö, jolla on JKA:n hyväksymä D-Examiner lisenssi (tällä hetkellä vain JKA:n puheenjohtaja ja Dan-kollegion puheenjohtaja). 

Vyökoe-, passi- ja lisenssimaksut: 
 • 30 € oranssi 
 • 35 € vihreä 
 • 45 € sininen-ruskea 
 • 45 € konvertointi (á hinta/taso) 
 • 150 € shodan 
 • 180 € nidan 
 • 210 € sandan 
 • 95 € Instructor D 
 • 15 € JKA:n karatepassi 

 Vyökoe- ja lisenssimaksut maksetaan etukäteen JKA Finlandin pankkitilille. Lisenssi-, dan- ja konvertointimaksut maksetaan vasta, kun osallistuja on saanut hyväksynnän osallistua kyseiseen testiin. Hylätyn testin maksu palautetaan testin jälkeen. 

Vyökokeen ruskeasta ylöspäin hyväksytysti läpäisseet saavat virallisen JKA-diplomin, joka esimerkiksi 1. kyu-arvon osalta mahdollistaa osallistumaan JKA:n Dan-testiin. Kaikki diplomit ja passit toimitetaan jälkikäteen oman seuran dan-kollegiojäsenelle, joka jakaa ne edellen. 

Ilmoittautuminen dan- ja lisenssikokeeseen on tehtävä JKA:n puheenjohtajalle, jolle lähetetään kopio karatepassin henkilötieto- ja vyöarvosivuista sekä kaikista dan-diplomeista. Ilmoittautuminen ei automaattisesti tarkoita oikeutta testin ottamiseen. Tieto hyväksytystä testioikeudesta annetaan viimeistään viikkoa ennen testiä. 
JKA:n vyöjärjestelmä 
JKA Finland noudattaa vyökokeissaan 8 kyun järjestelmää seuraavasti: 
 1. Kyu - 3. ruskea 
 2. Kyu - 2. ruskea 
 3. Kyu - 1. ruskea 
 4. Kyu - sininen 
 5. Kyu - 2. vihreä 
 6. Kyu - 1. vihreä 
 7. Kyu - oranssi 
 8. Kyu - keltainen 

Harrastajat, joiden seura noudattaa 5 Kyu:n järjestelmää, voivat myös osallistua vyökokeeseen ja suorittaa oman seuran päävalmentajan luvalla seuraavan korkeamman vyö-/väriarvon. Vyöarvot muunnetaan 8 kyu-järjestelmästä 5 Kyu-järjestelmään seuraavasti: keltainen (8=5 kyu) > oranssi (7=4 kyu) > vihreä (6-5=3 kyu) > sininen (4=2 kyu) > ruskea (3-1=1 kyu). 

Alle 12-vuotiaat suorittavat tavallisesti vyökokeet aina kahdessa osiossa (1. osio: kihon + 2. osio: kumite ja kata), mutta leirillä voi suorittaa oman valmentajan luvalla suoraan molemmat osiot

Leirillä ei voi suorittaa keltaista vyötä. 

Vyökokeeseen osallistuvalla tulee mukana olla karatepassi. Leirillä voi hankkia myös JKA:n virallisen karatepassin (15 €). JKA:n virallinen karatepassi on pakollinen 1 kyu:sta alkaen. 

Dan- ja DDD-testit pitää JKA:n Japanin Honbu Dojon valmentajat ja kyu-vyökokeen JKA:n D-Examiner lisensin suorittaneet valmentajat (Juha Kreus 4. Dan ja Anssi Kaltevo 4. Dan). 

Vyökokeissa noudatetaan JKA:n vyökoevaatimuksia. 

D-examiner kokeeseen kuuluu sekä kirjallinen että fyysinen osuus. Kirjallisen kokeen aineistona on JKA:n Technical Manual for Instructors. Fyysisessä kokeessa ovat kata- (heian shodan) ja kumiteosiot (gohon kumite).
JKA Finland 2022 / Juha Kreus
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän